Uslovi korištenja

Posjetivši njam.ba prihvaćate sljedeća pravila i uslove korištenja.

KORIŠTENJE USLUGA

Informacije postavljene na sajtu vezane za hranu i recepte podliježu promjenama.
Njam.ba ne garantuje da su pružene informacije, uprkos izvorima tačne, potpune, pouzdane ili bez greške. Njam.ba odbija svaku odgovornost za netačnost, grešku ili nepotpunost sadržaja.

SADRŽAJ

Molimo vas da zatražite dozvolu prije objavljivanja sadržaja koji se nalazi na stranici.
Sadržaj je zaštićen autorskim pravima i ne smije se kopirati. Ukoliko želite da kopirate sadržaj, molimo vas da nas kontaktirate.

KOMENTARI

Da biste koristili komentare, od vas se može tražiti da pružite informacije o sebi, uključujući vaše ime i e-mail adresu, kao i druge lične podatke.
Slažete se da će sve informacije koje date uvijek biti tačne i ažurne. Ne smijete koristiti podatke nekog drugog ili e-mail adresu koja nije vaša.
Komentare ne možete koristiti ni za kakvu nezakonitu ili neovlašćenu svrhu.
Saglasni ste da nećete:
objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje;
objavljivati i/ili slati vulgarne, klevetničke, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje;
objavljivati reklamne ili promotivne materijale;
lažno se predstavljati;
širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje po nacionalnom ili bilo kojem drugom osnovu;
na bilo koji drugi način zloupotrebljavati komentare.

MIJENJANJE USLOVA KORIŠTENJA

U bilo koje vrijeme možemo izmijeniti USLOVE KORIŠTENJA. Zadržavamo pravo na izmjene bilo kojeg dijela stranice, uključujući i ove uslove korištenja, u bilo koje vrijeme.
Važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranici.